23/5/14

Οι Ειδικές Δυνάμεις στο Αιγαίο

Οι Ειδικές Δυνάμεις στο Αιγαίο αποτελούν την αιχμή του δόρατος της "Ελληνικής δύναμης ταχείας αντίδρασης",είναι οι φρουροί των συνόρων μας..