18/5/14

Να φοβάσαι δύο λογισμούς..

Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς.
Ο ένας λέει:
"Είσαι άγιος" και ο άλλος:
"Δεν θα σωθείς".
Κι οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους.
Εσύ, όμως, να σκέφτεσαι:
Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο Ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους
Και θα συγχωρέσει και σ' εμένα τις αμαρτίες μου.

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης

LLLAZAROS