21/7/14

Η Μαίρη Κουρούπη σε Αντικατοχική εκδήλωση (2012)

Απόσπασμα από την ομιλία της κ. Μαίρης Κουρούπη, σύζυγου του αγνοούμενου διοικητή του 251 Τάγματος Πεζικού, Άνχη Παύλου Κουρούπη στην ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ(20-7-2012).

Rafail.org