27/8/14

Εμφάνιση Γέροντος Ιάκωβου σε νέους

Θαυματουργική εμφάνιση του Μακαριστού Γέροντα Ιάκωβου σε νέους ανθρώπους..