3/9/14

Ο Άγιος Πορφύριος διαβάζει ευχή σε βίντεο

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης σέ βίντεο , διαβάζει ευχή σέ πιστούς τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς .