5/10/14

Η επιστράτευση των Βαλκανικών πολέμων

Βίντεο για την επιστράτευση των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13..

Rafail