18/10/14

Ιωσήφ Βατοπαιδινός "Στάδια πνευματικής προκοπής"

Αντίσταση κατα λογισμών διαβόλου --) καταπολέμηση ακηδείας --) φόβος Θεού --) αυταπάρνησι και υπακοή --) περιεκτική φιλοπονία (πόθος κόπου και πόνου) --) ξύπνημα του νού --) θεία ευλαβεία και προθυμία, φόβος Θεού --) αυξάνει η προσευχή --) έμπρακτη ταπεινοφροσύνη --) δάκρυα πένθους --) καθαρότητα καρδίας ,φωτισμός , επαναφορά στο κατ' εικόνα και ομοίωση , Θεοιδία..
Δείτε το βίντεο..