28/11/14

Ο Γέρων Νίκων αφηγείται ένα θαύμα του Αγίου Ραφαήλ

Ο Γέρων Νίκων ο Νεοσκητιώτης αφηγείται ένα θαύμα του Αγίου Ραφαήλ..