22/11/14

Ενδιαφέρουσα ταινία για τον «Οικουμενισμό»

Ταινία με τίτλο "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2000" με επίκαιρο θέμα, τον «Οικουμενισμό».
Μήπως  επαναληφθεί και πάλι η τραγωδία του 15ου αιώνα;

Rafail