28/11/14

Γέρων Νίκων «ο Πνευματικός αγώνας»

Ομιλία του μοναχού Νίκωνος Νεοσκητιώτη με θέμα «ο πνευματικός αγώνας»