24/11/14

Ο Γέρων Νίκων για την «Μετάνεια»

Ο Γέρων Νίκων από τη Νέα Σκήτη  Αγίου Όρους μας εξηγεί τι είναι η «Μετάνεια» και πότε κάποιος  μετανοεί πραγματικά..

Ιερός Ναός Αγίου Φωτίου του Μεγάλου - Θεσσαλονίκη
Αλληλέγγυο