25/11/14

Ευχάριστα νέα για την Μαρία - Μην σταματήσουμε την προσευχή

                                        Δόξα Σοι...
             
    Τα νέα για την Μαρία (http://oagiosrafail.blogspot.gr/2014/11/blog-post_99.html)
είναι ενθαρρυντικά:
Έγινε η πρώτη πολύ δύσκολη επέμβαση για την αποκατάσταση των καταγμάτων στο κεφάλι
(δεν υπάρχει ευτυχώς πουθενά αλλού σοβαρό χτύπημα...).
Η μαγνητική μετά την επέμβαση δείχνει πως δεν προκύπτει εκ πρώτης κανένα εσωτερικό αιμάτωμα!
Δόξα Τω Θεώ!!!
Η Μαρία είναι σε τεχνητό κώμα και βρίσκεται στην εντατική.
Μην σταματήσουμε την προσευχή!
Ακόμα πιο ένθερμη τώρα...
(και με διάθεση ευγνωμοσύνης για τα πρώτα "καλά" νέα...)
αμφοτεροδέξιος.-

http://amfoterodexios.blogspot.gr/2014/11/blog-post_502.html