8/12/14

Γέροντας Παίσιος "Η μαγεία"

Αφήγηση από τους πνευματικούς λόγους του γέροντα,θέμα η "μαγεία".