5/12/14

Ἡ κατάρα τῆς παπικῆς μούμιας

 
Εἶναι πλέον διαπιστωμένη ἡ κατάρα καὶ οἱ πληγὲς -πιὸ δεινὲς καὶ ἀπὸ τὶς 10 τοῦ Φαραὼ- ποὺ ἔχουν πλήξει ὅσους Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς καὶ ἄρχοντες προσπάθησαν νὰ ἐναγκαλιστοῦν τὸν Παπισμὸ καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ τὸν Ὀρθόδοξο λαὸ ποὺ ἐκπροσωποῦσαν, ἀφοῦ ὅταν ἁμαρτάνει ἕνας Ἀρχιερεὺς ἢ ἄρχοντας εἶναι σάν νὰ ἁμαρτάνει ὅλος ὁ λαός.
Ὁ Πατριάρχης Ἰωσὴφ ὁ Β΄πέθανε αἰφνιδίως, πάνω στὸ φαϊ καὶ ἐνόσω εὑρίσκονταν στήν ψευτοσύνοδο τῆς Φλωρεντίας, λίγες μέρες πρίν ὑπογράψει τὸν «Ὄρο» τῆς ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησία μας μὲ τὸν Πάπα
Ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Η΄ ὁ Παλαιολόγος καὶ ὁ ἀδελφός του ὁ Δεσπότης Δημήτριος ἐπιστρέφοντας στὴν Κων/λη ἀπὸ τὴν Παπικὴ Φεράρα-Φλωρεντία βρῆκαν τὶς νέες γυναῖκες τους νεκρὲς ἀπὸ βαριὰ ἀρρώστια, ἐνῶ ὁ αὐτοκράτορας μετὰ ἀπὸ σύντομο χρονικὸ διάστημα, βαριὰ καταθλιπτικὸς καὶ ἀποψυχωμένος, πέθανε ἄδοξα.
Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ Παπικὸ φλὲρτ πολλῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ ἀρχόντων τῆς Κων/λεως καὶ συγκεκριμένα μετὰ ἀπὸ 14 χρόνια τῆς ληστρικῆς συνόδου τῆς Φλωρεντίας ἀλώθηκε ἡ Πόλη τῶν Πόλεων ἀπὸ τὸν Μωάμεθ καὶ τὰ σκυλιά του.
Ἀλλὰ ἂς ἔρθουμε καὶ στὰ δικὰ μας χρόνια:...

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ποὺ ἔφερε μετὰ ἀπὸ 1000 χρόνια τὸν Πάπα στὴν Ἑλλάδα, ἔφυγε σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα μὲ δύο πρωτογενὴς καρκίνους.
Τί ἀπέγιναν ὅμως καὶ κάποιοι ἄλλοι Μητροπολίτες ποῦ πρωτοστάτησαν στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα;
Ὁ Ἀττικῆς Μπεζενίτης ἀφοῦ φυλακίσθηκε γιὰ οἰκονομικὰ  ἀδικήματα, πέθανε κατόπιν καθηρημένος καὶ ἀκυρωμένος στὴν συνείδηση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Τιμόθεος ἔνα χρόνο μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα, πέθανε ἀπὸ ἀνακοπῆ καρδιᾶς στὸ σπίτι του στὴν Ἀθήνα.
Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν Μάξιμος Ξυδᾶς πέθανε ἀπὸ αἰφνίδιο θάνατο δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα..
Ὁ πρώην Μητροπολίτης Θεσσαλιωτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων ἀποχώρησε μὲ θλιβερὸ τρόπο ἀπὸ τὴν Μητρόπολή του.
Ἡ Μαρτυρικὴ Κύπρος μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα στὰ Ἅγια χώματά της καὶ ἐνῶ μέχρι πρότινος εἶχε ἀνθοφοροῦσα καὶ ἀνιούσα οἰκονομία, πῆρε παραδόξως τὴν κατιούσα φθάνοντας στὰ ἴδια χάλια καὶ στὴν ἴδια κρίση μὲ ἐμᾶς ποὺ ἐπίσης ὑποδεχθήκαμε πρὶν τὸν θάνατο τοῦ Μακαριστοῦ  Χριστοδούλου τὸν «Ἁγιώτατο» Πάπα στὴν Ἀθήνα,  στὴν πόλη ποὺ κήρυξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ λοιπὸν ἐπιθυμεῖ κανεὶς εὐσεβὴς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ ἐναγκαλισθεῖ καὶ νὰ ὑποταχθεῖ στὸν Πάπα καὶ στὶς κακοδοξίες του;
 -ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ-

πηγή