8/2/15

Παναγία Μαρμαριώτισσα στο Χαλάνδρι

Βρίσκεται στο Κάτω Χαλάνδρι, στην αυλή του σημερινού ναού της Παναγίας, στη νοτιοανατολική του πλευρά.

Ο ναϊσκος που βρίσκεται πίσω από τη νέα εκκλησία της Παναγίας της Μαρμαριώτισσας στο κάτω Χαλάνδρι είναι ένα από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Φέρεται ως μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές εκκλησίες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών αφού το πρώην αυτό ρωμαϊκό μαυσωλείο πρέπει να μετατράπηκε από τις αρχές της υστερορωμαϊκής περιόδου (μετά το 267 μ.Χ.) σε εκκλησία. Βρίσκεται κατά το ήμισυ μέσα στο έδαφος από την αρχή της κατασκευής του και όχι λόγω μεταγενέστερων επιχωματώσεων της περιοχής. Αποτελεί ένα άγνωστο στους πολλούς αλλά αξιόλογο μνημείο λόγω της ιδιαιτερότητας του..