16/4/15

Ελλάδα Vs Τουρκία: Σύγκριση Ενόπλων δυνάμεων 2015 (βίντεο)

Βίντεο στο οποίο επιχειρείται σύγκριση μεταξύ των Ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Τουρκίας όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (2015).
(Τα στοιχεία δεν τα έχουμε διασταυρώσει με άλλη πηγή).

VSB defense