24/5/15

Πως μπορεί να υπάρξει κοινή Ιεραποστολή με τους πλανεμένους "Πεντηκοστιανούς", στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών;

«Ούτοι περιάγουσι την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιούσι αυτόν υιόν γεένης διπλότερον αυτών»*
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ενεργό δράση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), έχουν οι αυτοκαλούμενοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’ και συγκεκριμένα η «Πεντηκοστιανή εκκλησία της Χιλής» και η «Πεντηκοστιανή Αποστολική εκκλησία».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι περίπου το 13% του πληθυσμού της Χιλής, ανήκουν στην δαιμονιώδη αίρεση της «Πεντηκοστιανής εκκλησίας της Χιλής». Οι αιρετικοί ‘’Πεντηκοστιανοί’’ υπολογίζεται ότι αριθμούν μέλη, πέραν των 20 εκατομμυρίων σε περισσότερα από 65 κράτη.
Ως γνωστό οι ‘’Πεντηκοστιανοί’’, αυτοισχυρίζονται ότι ανήκουν στην δήθεν «γνήσια εσχατολογική Εκκλησία» αποκαλώντας την Μία Αγία Εκκλησία «Βαβυλώνα», ακόμα και «πόρνη». Αρνούνται την Ιεράν Παράδοσιν της Εκκλησίας μας. Με αυτούς θα συμμετέχουν στα ‘’κοινά’’ προγράμματα των λεγομένων ‘’Ιεραποστολικών εταιρειών’’; «Τις κοινωνία φωτί προς σκότος;» Απόστολος Παύλος (Β΄Κορ.).

Οι πλανεμένοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’, «συνεργάτες» στο ΠΣΕ, διδάσκουν την πλάνη περί «αρπαγής της εκκλησίας» και πιστεύουν όπως και οι πλανεμένοι Χιλιαστές στην «χιλιετή βασιλεία του Χριστού». Τι θα διδάσκουν την Οικουμένη που ζητά την Αλήθεια της Πίστεως;

Οι πλανεμένοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’, «συνεργάτες» στο ΠΣΕ, δεν δέχονται την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας. Δεν τιμούν τον Τίμιο Σταυρό. Με αυτούς θα υπάρξει ενιαία παγκόσμια Ιεραποστολή; Πότε η Εκκλησία αντιμετώπισε με τέτοια διαστρεβλωμένη ‘’σύμπνοια’’ την Ιεραποστολή; Με αυτούς τους πλανεμένους αιρετικούς θα δώσουν την ‘’κοινή μαρτυρία’’;

Οι πλανεμένοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’, «συνεργάτες» στο ΠΣΕ, απορρίπτουν τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν δέχονται την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, ως άλλοι εικονομάχοι.

Σίγουρα καταδεικνύεται ως λανθασμένη εκκλησιολογική ερμηνεία, αυτή που έδωσαν στην εντολή του Χριστού, «πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28, 19), κατά την 7η Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στην Canberra το 1991.

Ως γνωστό οι ‘’Πεντηκοστιανοί’’ αποτελούν μια από τις χειρότερες προτεσταντικές αιρέσεις. Οι αιρετικοί ‘’Πεντηκοστιανοί’’ αυτοισχυρίζονται ότι έχουν τις έκτακτες χαρισματικές εκδηλώσεις που είχαν οι μαθητές του Χριστού μετά την Πεντηκοστή. Ψευδώς ισχυρίζονται ότι δήθεν κάνουν ‘’θεραπείες’’. Οι πλανεμένοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’, ομιλούν ‘’γλώσσες’’ με την συνέργεια του πονηρού, που δεν καταλαμβαίνουν οι παρευρισκόμενοι, ενώ οι Απόστολοι ομιλούσαν ξένες γλώσσες και καθένας καταλάμβαινε στη γλώσσα του. Κατά την Πεντηκοστή Πάρθοι, Μήδοι κλπ, άκουε ο καθένας ‘’τη ιδία διαλέκτω αυτού’’, ενώ αυτοί οι πλανεμένοι όταν ομιλούν δεν τους καταλαμβαίνει κανείς. Είναι μεγάλο ψεύδος αυτό που ισχυρίζονται περί χαρίσματος γλωσσολαλλιάς. Με αυτούς τους πλανεμένους θα κάνουν κοινή ιεραποστολή στο ΠΣΕ;

Κατά τα άλλα οι Οικουμενιστές επαίρονται για τη διακήρυξη της Επιτροπής Παγκόσμιας Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), κατά το έτος 1982 για «ιεραποστολική μαρτυρία εν ενότητι».

*«Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεένης διπλότερον υμών» (Ματθ). 23,15.
pentapostagma.gr