26/8/15

Κατά τήν καρδίαν μας καί οἱ ἡγέτες μας

 Οἱ ἡγέτες φαίνονται ὡς δένδρα ὑψηλά
γιατί ἵστανται σέ ὑψηλές καί περίοπτες θέσεις.
Ἐμεῖς, ὅμως, πού δέν φαινόμαστε,
 εἴμαστε τό "κατάλληλο ἔδαφος"
γιά νά φυτρώνουν καί νά γιγαντώνονται τέτοια δένδρα.
Ἡ σαπίλα ξεκινᾶ ἀπό τήν ρίζα! 

kaiomenivatos.blogspot.gr