15/9/15

Ἅγιος Παΐσιος: Δέν ὑπάρχει "ἕνωση" μέ τούς αἱρετικούς, ἄν δέν ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξο δόγμα

Τι έλεγε ο Ἅγιος Παΐσιος για τους αιρετικούς και την πιθανότητα ένωσης της Ορθόδοξης εκκλησίας με τις  "εκκλησίες" αυτών..
kaiomenivatos.blogspot.gr