21/9/15

Ἡ "Αἴθουσα τοῦ θρόνου" στό Βατικανό,ἄλλο Πατέρας...κι ἄλλο ΤΕΡΑΣ

Ἡ χαρά τοῦ Ἀντιχρίστου! Τοῦ Χριστοῦ πάλι...δέ νομίζουμε...
"ὀρθόδοξοι οἰκουμενιστές";...
Τίς ἁγιογραφίες θά τίς κρεμούσατε "μέ ἀγάπη"
δίπλα σέ αὐτό τό τέρας,
ὅπως ἐσεῖς στέκεστε "μέ ἀγάπη"
 δίπλα στούς "φίλους" τοῦ τέρατος;
kaiomenivatos.blogspot.gr