25/9/15

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στόν Λευκό Οἶκο διεκήρυξε τήν Παγκόσμια Ἕνωση Θρησκειῶν

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος οὐσιαστικά διεκήρυξε τήν Παγκόσμια Ἕνωση Θρησκειῶν στίς Η.Π.Α., ἕνα σατανικό συνονθύλευμα ὅλων τῶν δοξασιῶν χωρίς δογματικά ἐμπόδια καί ἐχθρότητες.
Μεταξύ ἄλλων ὁ Πάπας στόν Λευκό Οἶκο, ἔβαλε στό ἴδιο καζάνι τό Κοράνι καί τήν Ἁγία Γραφή σύν τοῖς ἄλλοις


  Διαβάστε τήν διακήρυξη, ὅπως τήν μετάφρασαν στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:

«Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἰεχωβᾶ, ὁ Ἀλλάχ. Αὐτά εἶναι ὅλα τά ὀνόματα πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά περιγράψουν μία ὀντότητα πού εἶναι σαφῶς ἡ ἴδια σέ ὅλο τόν κόσμο. Γιά αἰῶνες, τό αἷμα ἔχει χυθεῖ ἄσκοπα λόγῳ τῆς ἐπιθυμίας νά διαχωρίζουμε τήν πίστη μας. Αὐτή (ἡ κοινή πίστη), ὡστόσο, θά πρέπει νά εἶναι τό ἴδιο ἐγχείρημα πού θά μᾶς ἑνώνει ὡς ἀνθρώπους, ὡς ἔθνη, καί ὡς ἕναν κόσμο πού δεσμεύεται ἀπό τήν πίστη. Μαζί, μποροῦμε νά ἐπιφέρουμε μία ἄνευ προηγουμένου ἐποχή εἰρήνης, τό μόνο πού χρειάζεται γιά νά ἐπιτευχθεῖ μία τέτοια κατάσταση εἶναι ὁ σεβασμός κάθε ἄλλης πεποίθησης, γιατί εἴμαστε ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὀνομασία μέ τήν ὁποία ἐπιλέγει ὁ καθένας μας νά τόν ἀποκαλεῖ. Μποροῦμε νά κάνουμε θαυμαστά πράγματα στόν κόσμο μέ τό νά συγχωνεύσουμε τίς πίστεις μας καί ὁ χρόνος γιά ἕνα τέτοιο κίνημα εἶναι τώρα. Δέν θά σφάζουμε πλέον τούς γείτονές μας γιά διαφορές σέ σχέση μέ τόν θεό τους».

Σημαντική σημείωση: πολλά ἱστολόγια πού ἔχουν ἀναρτήσει αὐτό τό θέμα, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη κάνουν τό λάθος νά δίνουν μεμονωμένη-ἀποκλειστική βαρύτητα στήν ἐξίσωση Ἁγίας Γραφῆς καί Κορανίου, ἐνῶ τούς διαφεύγει ἡ δημόσια διακήρυξη περί "συγχωνεύσεως ὅλων τῶν πίστεων-θρησκειῶν"!!! Ὅπως βλέπετε, τά νεοεποχίτικα ἐπικοινωνιακά τρύκ μέ λεγόμενα καί γεγονότα "πυροτεχνήματα"-δολώματα, ἀποπροσανατολίζουν τήν κοινή ἀντίληψη τῶν περισσοτέρων ἀπό τό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ὥστε νά διαφεύγει τῆς προσοχῆς καί νά μήν ὑπάρχουν οἱ ἀνάλογες ἀντιδράσεις! Προσοχή λοιπόν!

Πηγή διακήρυξης:http://civictribune.com/pope-francis-at-white-house-koran-and-holy-bible-are-the-same/
Μετάφραση, ἄρθρο-σχόλια-λεζάντες κι ἐπιμέλεια:Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
kaiomenivatos.blogspot.gr