15/9/15

Γιατί δεν φοβάμαι τον θάνατο;

Ομιλεί ο Μητροπολίτης Αντώνιος Σουρόζ (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh).