1/10/15

Μήπως ήρθε η σειρά σου, Άγιε Γέροντα;

Μονή Οσίου Δαυίδ Ευβοίας
Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης - Γέροντας Κύριλλος Γεραντώνης
  - Μιλάει ο άξιος διάδοχός τους, π. Γαβριήλ...
αμφ: Μήπως ήρθε η σειρά σου, Άγιε Γέροντα; Αιώνια ευγνώμων στην χάρη σου...
amfoterodexios.blogspot.gr