14/11/15

Ἡ Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σέ γραμματόσημο (Βέλγιο 2016)

 Ἴσοι εἴμαστε. Ἴδιοι δέν εἴμαστε!

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία καί ὄχι πολλές καί σωστές!
 "Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή"
(Ἰωάν. 14, 6)
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

kaiomenivatos.blogspot.gr