12/11/15

Γέρων Νίκων: Η Ελλάδα και ο Θεός

Ομιλία του Γέροντα Νίκων του Νεοσκητιώτη

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 1821,Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ..Δείτε το βίντεο..