19/11/15

Βίντεο αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου

Βίντεο αφιέρωμα στον Μικρασιάτη λογοτέχνη, ζωγράφο και αγιογράφο,Φώτη Κόντογλου.
Rafail.org