31/12/15

Καλή και ευλογημένη χρονιά το 2016

Ευχόμαστε χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους τους αναγνώστες του  ιστολογίου μας

Είθε ο Δομήτωρ της Αγίας μας Εκκλησίας διά πρεσβειών του Ουρανοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου να χαρίσει στο 2016 το δώρο της μετανοίας σε λαό και κλήρο,αρχομένους και άρχοντες ούτως ώστε να υπερνικήσουμε Χάριτι Θεία την ενσκήψασα συνεπεία της αποστασίας μας απ' την Πηγή της Ζωής ποικιλόμορφη και πολυεπίπεδη κρίση.. 
Rafail.org