6/1/16

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: «Ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις»

 Στη βάπτιση του Θεανθρώπου έχουμε τη φωτεινή φανέρωση της Θεότητας. Γι᾽ αυτό και η εορτή ονομάζεται Θεοφάνεια ή Επιφάνεια. Η φωνή του Θεού – Πατέρα και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτουν τον Τριαδικό Θεό, ενώ ο σαρκωμένος Υιός, βαπτιζόμενος, συντρίβει τους δράκοντες (δαίμονες) στα νερά και ταυτόχρονα τα αγιάζει.
 
Ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανερώνει στον άνθρωπο τον λόγο της ύπαρξής του στη γη. Και ποιος είναι αυτός; Η λατρεία και η δοξολογία του αληθινού Θεού. Ο Κύριος νίκησε και στο νερό τις αντίθεες πνευματικές δυνάμεις και κατάργησε στη συνέχεια με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του την παντοδυναμία του θανάτου· αυτά εμπόδιζαν άνθρωπο και κόσμο γενικότερα να εκπληρώσουν τον επίγειο σκοπό τους: Τη δοξολογία και τη λατρεία του αληθινού Θεού, την προσκύνηση μ᾽ άλλα λόγια της Αγίας Τριάδος.
Αληθινή θεοφάνεια ζούμε κι εμείς σήμερα εισερχόμενοι σ᾽ έναν κατάγραφο ιερό ναό. Όλα εικονίζουν τη θαυμαστή κίνηση του Κυρίου, που «ἒκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» (Ψαλμ. ιζ´ 10). Όλα εικονίζουν τη θεανθρώπινη της αγιωτάτης Εκκλησίας μας κοινωνία. Κι όλα, επίγεια και επουράνια, συμμετέχουν στη θεία Ευχαριστία, την κορύφωση στο τώρα της ζωής μας, της πιο αληθινής και πιο ζωντανής Θεοφάνειας.
volcanotimes.com