28/3/16

Ιστορικά Ηχητικά ντοκουμέντα (1967-73-74)

Η Κόντρα Βασιλιά-δικτάτορα
Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διάγγελμα στον Ελληνικό Λαό από τον στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας.
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος καταργεί την Βασιλευομένη Δημοκρατία.
Διορίζεται πρωθυπουργός ο Σπύρος Μαρκεζίνης.

Η Πτώση Παπαδόπουλου 
Οι στρατιωτικοί ανατρέπουν τον Παπαδόπουλο.
Διορίζεται Πρόεδρος ο Γκιζίκης με πρωθυπουργό τον Ανδρουτσόπουλο.
Εγκέφαλος του νέου πραξικοπήματος ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης.

Εισβολή στην Κύπρο-Παράδοση εξουσίας στους πολιτικούς
Η Τουρκία ξεκινά την εισβολή στην Κύπρο ο ραδιοφωνικός σταθμός της Άγκυρας μεταδίδει θούρια και πολεμικά συνθήματα.
H κυβέρνηση της Αθήνας κηρύσσει γενική επιστράτευση.
Οι στρατιωτικοί αποφασίζουν να παραδόσουν την εξουσία στους πολιτικούς.....
Rafail.org