17/3/16

Η Μοναστηριακή ζωή στην Πάτμο

Στην Πάτμο αποκαλύφθηκε η φωνή του Θεού στον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το Ιερό σπήλαιο που έζησε ο Ιωάννης ο θεολόγος,μοναστήρια και Ιερούς ναούς της Πάτμου αλλά και το μοναδικό τρόπο που γιορτάζεται το Πάσχα στo νησί..
Rafail.org