24/4/16

Το φάρμακο της προσευχής (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)

Πως θα  αντιμετωπίσουμε τις φουρτούνες της ζωής;
πόσο μεγάλη δύναμη έχει η ειλικρινής προσευχή στον Θεό;
Ακούστε τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας...
Rafail.org