29/4/16

Ο Ύμνος της Αγάπης (Αποστόλου Παύλου)

Ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς την παλαιοχριστιανική αδελφότητα της Αρχαίας Κορίνθου μιλά για την μεγαλυτέρα όπως υποστηρίζει των αρετών την ΑΓΑΠΗ

Σύμφωνα με την επιστολή του Αποστόλου των Εθνών (στο τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της Προς Κορινθίους Α’ επιστολής) , το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε αρετή...