2/4/16

Δευτέρα Παρουσία και συντέλεια του κόσμου (βίντεο)

Ο Ιησούς αποκαλύπτει στους Μαθητές του πως θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του και το τέλος του κόσμου..Δείτε το βίντεο..