29/5/16

29 Μαίου 1453,η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (βίντεο)

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β'. 

Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαϊου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο). Όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει...

Δείτε το ιστορικό της Άλωσης και της Θυσίας,τις τελευταίες μέρες της Βασιλεύουσας στην "μηχανή του χρόνου"