21/5/16

Η ζωή του Μέγα Κωνσταντίνου (βίντεο)

Η ζωή του Μέγα Κωνσταντίνου (Κωνσταντίνου Α΄)  πρώτου Χριστιανού αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης..
( Άγιος Κωνσταντίνος 27 Φεβρουαρίου 272 - 22 Μαΐου 337)