18/6/16

Ειδικές Δυνάμεις στο Αιγαίο

Οι Ειδικές Δυνάμεις στο Αιγαίο αποτελούν την αιχμή του δόρατος της "Ελληνικής δύναμης  ταχείας αντίδρασης",δείτε το βίντεο..