1/11/16

Το θαύμα που έσωσε τη ζωή του Καποδίστρια

Ο πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός περιγράφει ένα θαύμα που έσωσε την ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος.