6/11/16

Σπάνια φώτο: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταθέτει στεφάνι στο σημείο δολοφονίας του Βασιλέως Γεωργίου Α'

Η δολοφονία του Γεωργίου Α' στην Θεσσαλονίκη
Με την δολοφονία του Καποδίστρια (1831) εδολοφονήθη η Ελλάς με τη δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου Α' (1913) η Μεγάλη Ελλάς

Και στις 2 περιπτώσεις φαίνεται ότι εμπλέκονται οι μεγάλες δυνάμεις και γι' αυτό οι "φάκελοι" με τα στοιχεία των υποθέσεων παραμένουν μέχρι και σήμερα απόρρητοι...
Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος καταθέτει στεφάνι στο σημείο δολοφονίας του Βασιλέως Γεωργίου Α'
Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι εάν ζούσε ο έμπειρος , συνετός αλλά και φίλος των δυνάμεων της αντάντ Βασιλιάς Γεώργιος Α'  δεν θα είχε έρθει ποτέ ο καταστροφικός για το Έθνος "εθνικός διχασμός" και κατά συνέπεια ούτε και η Μικρασιατική καταστροφή!
όμως η ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις...
Rafail.org