28/3/17

Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα για την καταδίκη του Οικουμενισμού και της ''Συνόδου'' της Κρήτης

Ενώ συνεχίζονται  οι διώξεις κατά αντίοικουμενιστών ιερέων στις 4 Απριλίου 2017 στο Ωραιόκαστρο θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήθει η πρώτη μεγάλη εκδήλωση-ημερίδα για την καταδίκη της ψευτοσυνόδου της Κρήτης και του Οικουμενισμού.