28/3/17

Ο Παπισμός είναι βλάσφημη αίρεση (π. Θεόδωρος Ζήσης)

O π. Θεόδωρος Ζήσης για την αίρεση του  «Παπισμού»
 Ο «Παπισμός» είναι βλάσφημη αίρεση..
Δείτε το βίντεο..